Admin Kimia

Admin Kimia

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.
17 Maret 2017
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
390 Naswir  83132086 04/05/1989
391 Jasrizal  83132079 04/11/1989
392 Donna 83132058 04/11/1989
393 Suryani 84132076 20-4-89
394 Taswar 83132099 22-4-89
395 Ilim 84132083 26-4-89
396 Silfia 83132093 04/05/1989
397 Tienelfia Agus 32829076 25-4-89
398 Fadilwan 84132069 15-5-89
399 Dian Safitri 83132059 16-5-89
400 Yen Sutirta 84132084 16-5-89
401 Linda Weni 84132073 17-5-89
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
402 Indang Dewata 84132055 31-05-89
403 Irene Emy Hardi 84132061 23-6-89
404 Ery Syukma Ridwan 84132057 24-6-89
405 Sri Narni Deswi 85132038 08/07/1989
406 Yenita 85132048 08/08/1989
407 Syukri 84132077 18-8-89
408 Nurhamidah 84132093 19-8-89
409 Nazaruddin 32829730 19-8-89
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
410 Safni 85132045 09/01/1989
411 Yuhelmi  85132059 14-9-89
412 Risnanda 85132033 14-9-89
413 Nelfida 83132081 10/04/1989
414 Noveri Oswan 84132068 18-10-89
415 Harmen  85132073 24-10-89
416 Harry Abrir Effendi  32828848 25-10-89
417 Nurhayati 83132082 27-10-89
418 Suharlina 85132010 11/10/1989
419 Joni Anwar 83132078 15-11-89
420 Daswiyanto 83132057 16-11-89
421 Ismeli Meciko Vilia Roza 85132015 17-11-89
422 Junaidi 85132039 17-11-89
423 Emidawati 84132059 18-11-89
424 Yursal 84132058 18-11-89
 WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
425 Saikrasno 84132059 12/08/1989
426 Lukman 84132086 02/05/1990
427 Usdiyarsyah 32818253 02/06/1990
428 Melwani 84132072 02/06/1990
429 Alfikri 84132079 02/07/1990
430 Edward Prianto 83132062 02/08/1990
431 Eldison  83132063 02/12/1990
432 Pimanih 85132036 14-2-90
433 Syafrinot 85132017 15-2-90
434 Dasman  85132052 16-2-90
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
435 Nofima 85132016 04/12/1990
436 Jasmansyah 84132056 05/12/1990
437 Gunawan 83132069 05/12/1990
438 Arefri 83132054 15-5-90
439 Khairil 84132153 16-5-90
440 Syahril 84132063 17-5-90
441 Ichsan 32763355 17-5-90
442 Ekaharyati 86132015 19-5-90
443 Nasrul 85132046 19-5-90
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
444 Oktrioza 85132007 25-5-90
445 Haswelli 85132014 25-5-90
446 Dedi  Suhendri 86132004 06/07/1990
447 Fatma Sucitra 85132047 06/09/1990
448 Fitri Yanis 84132081 15-6-90
449 Raimon 84132066 28-6-90
450 Marjulis 84132087 28-6-90
451 Syuriadi 83132095 08/06/1990
452 Agus Yarman 85132020 08/08/1990
453 Jonfirson 85132021 08/09/1990
454 Syamsu Alhadi 84132151 08/10/1990
455 Desiwita 85132065 08/11/1990
456 Indra Bumaya 85132006 08/11/1990
457 Fetrianti Rusti 32829622 08/11/1990
 WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
458 Adel Fisli 85132013 10/02/1990
459 Dedi Yusfar 85132024 15-10-90
460 Azmairit Aziz 86132013 11/08/1990
461 Dessy Sovira 86132024 11/09/1990
462 Desi Yensusnimar 85132053 11/12/1990
463 Yuheldi 32818213 15-11-90
464 Rita Yuniari 85132003 26-11-90
465 Noviardi 32817905 12/01/1990
466 Bulgarios 85132037 12/04/1990
467 H. Ardinal 84132160 15-2-91
468 Raslim 86132023 20-2-91
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
469 Rasul Hamidi 85132051 04/03/1991
470 Dian Ulamsari 85132031 04/11/1991
471 Elvirianawati 85132022 27-4-91
472 Fatimah Nisma 85132009 29-4-91
473 Admi 85132054 30-4-91
474 Anang Prima Dewi 85132032 25-5-91
475 Muchnila 85132033 30-5-91
476 Desi Florita Syahril 85132012 06/01/1991
477 Irnawati 86132140 06/01/1991
478 Jendi sakri 85132030 06/03/1991
479 Ahmad Yani 84132041 06/04/1991
 WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
480 Edwin Putra 86132044 19-8-91
481 Eva Yulia 85132026 22-8-91
482 Heryl Patris 84132091 24-8-91
483 Novialdi 85132054 26-8-91
484 Burman 85132011 27-8-91
485 Ruska Prima Putra 86132032 28-8-91
486 Vadrizal 84132064 28-8-91
487 Prima Yudha Hayati 84132070 29-8-91
488 Metrison 85132057 30-8-91
489 Yulizon Mendri 86132006 30-8-91
490 Hurnaiza 86132064 09/02/1991
491 Kamranis 86132061 09/02/1991
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
493 Idham Nur 83132075 14-11-91
494 Nazriati 87132075 11/10/1991
495 Yusardi 84132060 18-11-91
496 Nilawati 86132060 19-11-91
497 Elnas Joni 84132075 21-11-91
498 Yondri 86132037 22-11-91
499 Yoserizal 86132009 23-11-91
500 Syafrizal 86132029 26-11-91
501 Meuthia Syafar 84132051 27-11-91
502 Dasril 84132089 28-11-91
503 Bosri 84132088 29-11-91
504 Risna Sasmita 85132066 30-11-91
505 Kamal 85132005 30-11-91
506 Miksusanti 87132001 12/02/1991
507 Emi Yuliarita 86132053 12/02/1991
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
508 Suryati 87132067 02/04/1992
509 Elly Mayeni 83132065 02/06/1992
510 Nelson 86132062 02/07/1992
511 Yuldal 86132016 02/08/1992
512 Charlena 87132007 02/10/1992
513 Yonnaldi 86132042 02/10/1992
514 Elva Edison 85132066 02/11/1992
515 Julinar 85132044 02/11/1992
516 Nofrijon 87132040 02/12/1992
517 Maria Jenny Tansil 87132051 13-2-92
518 Fadhillah 86132007 14-2-92
519 Roza Adriany 86132011 14-2-92
520 Puspa Ratu 86132043 15-2-92
521 Andayani 86132018 15-2-92
522 Yuvinal 84132054 17-2-92
523 Hasmaidi 87132008 17-2-92
524 Rahmi 86132028 18-2-92
525 Syafruddin 84132158 19-2-92
526 Dedy Damrison 32828994 22-2-92
527 Ayani 85132012 03/02/1992
528 Afni  Zuryati 86132063 16-3-92
529 Triyon Sanova 83132100 17-3-92
530 Zulmar Hesti 86132040 18-3-92
531 Bukherna 84132155 21-3-92
532 Isra 84132052 23-3-92
533 Syafnil Aziz 86132069 25-3-92
534 Ira Kusuma Gusri 86132068 30-3-92
535 Fauzan Azim 86132052 04/01/1992
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
536 Femi Roza 86132056 19-5-92
537 Syafrizal 84132082 20-5-92
538 Putra Gunawan 86132057 21-5-92
539 Yanti 87132020 26-5-92
540 Dwinna Rahmi 87132048 06/12/1992
541 Ismedia 86132021 17-6-92
542 Sri Yadial  87132006 22-6-92
543 Rina Afianti 87132026 27-6-92
544 Efrison 84132078 29-6-92
545 Yunidar 85132061 07/03/1992
546 Alzammnah 87132005 07/04/1992
547 Riza Repelita 88132003 07/06/1992
548 Sandra Sjofian 86132005 07/11/1992
549 Afrizal 38828458 07/11/1992
550 Julasmi 87132037 14-7-92
551 Almitra 87132039 14-7-92
552 Ardi 83132053 16-7-92
553 Hendra Yetti 87132016 20-7-92
554 Takemi 86132008 21-7-92
555 Nizar 87132053 23-7-92
556 Taufik 83132097 31-7-92
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
557 Naziruddin 87132055 09/10/1992
558 Elfrida Yulianti 86132046 23-9-92
559 Fitri Refelita 87132022 24-9-92
560 Abdul Jalil 87132030 10/10/1992
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
561 Zahara Murni 32829287 11/02/1992
562 Sasri 87132032 11/04/1992
563 Hardisiwan 87132002 11/05/1992
564 Efdal Fadillah 86132022 11/09/1992
565 Nursal 87132043 11/10/1992
566 Edison 86132031 11/11/1992
567 Hendrawati 87132019 11/12/1992
568 Muhammad Nasir 86132049 16-11-92
569 Edsa Putera Syaiful 87132023 17-11-92
570 Mira Elvianti 87132014 21-11-92
571 Juliandri 88132060 24-11-92
572 Devi Silsia 88132009 16-12-92
573 Desnelli 88132039 16-12-92
574 Admarita  88132028 17-12-92
575 Nurhelis 85132040 23-12-92
576 Bodri 88132032 24-12-92
577 Beno Antias 84132071 24-12-92
578 Muharni 88132012 24-12-92
579 Nelli Rianti 88132065 26-12-92
580 Eni Varuna Hadriyani 88132016 26-12-92
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
581 Yunilda 85132027 15-2-93
582 Saidina Syafri 85132002 17-2-93
583 Adria Agusta 88132062 18-2-93
584 Dasril 86132020 20-2-93
585 Tiarasiana Purba 87132057 03/02/1993
586 Sukmayati Alegantina 85132019 03/03/1993
587 Anwar Syahrril  86132045 15-3-93
588 Dessy Rahmayanti  86132030 17-3-93
589 Era Suwetmi 87132028 18-3-93
590 Syahril Hoidi 86132050 19-3-93
591 Dini Yurika Indriyani  86132047 15-4-93
592 Andri  Marjoni  88132035 17-4-93
593 Muhammad Adra  87132021 19-4-93
594 Atmanilis 87132068 20-4-93
595 Elfita  88132045 21-4-93
596 Welny Karnita 88132007 22-4-93
597 Wenti Yulistin 88132018 22-4-93
598 Nawar 87132010 22-4-93
599 Gamal Effendi 85132026 22-4-93
600 Herry Zulkarnain  87132009 23-4-93
601 Hendra Yodi 87132063 23-4-93
602 Akhirina Gusti 88132042 05/03/1993
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
603 Janto 88132 06/12/1993
604 Dori 85132 06/12/1993
605 Riswandi 86132 14-6-93
606 Indi Rahmawati. L  87132 14-6-93
607 Khairul Basyar 85132 16-6-93
608 Halimah 86132 17-6-93
609 Nil Adriani 88132 22-6-93
610 Daliyus. K 87132 26-6-93
611 Otto Iskandar 89132 07/07/1993
612 Elfa Sari  87132 07/08/1993
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
613 Sisfa Yonnaldi 88132055 28-9-93
614 Tini 88132026 29-9-93
615 Rahmadd 86132039 10/02/1993
616 Heri Nandri  87132029 10/04/1993
617 Lisma Greadelvira  89132030 10/05/1993
618 Teti  Yulvira 88132040 10/08/1993
619 Yarlida 86132027 13-10-93
620 Elisda 88132036 14-10-93
621 Nelli Bintang Agustina Silitonga 88132004 16-10-93
622 Henni Rosifasari  88132006 18-10-93
623 Zusfahair 88132014 19-10-93
624 Hasbialah 88132027 20-10-93
625 Salman 84132052 23-10-93
626 Risna Flizar 86132034 25-10-93
627 Zuhdy Iska 89132003 26-10-93
628 Armiati. B 88132050 27-10-93
629 Resmi Asnim 88132033 28-10-93
630 Adam Yaziz 87132045 29-10-93
631 Yefrida 89132014 30-10-93
632 Irwan Zen 89132041 11/02/1993
633 Yumaihana 89132022 11/03/1993
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
634 Sari Yanti 88132020 01/06/1994
635 Elvi Yunita  88132051 01/07/1994
636 Irma Iswani 87132029 01/08/1994
637 Jonifdel 88132019 01/11/1994
638 Fetti Muchtar 89132023 01/12/1994
639 Iwan Kurniawan  87132046 13-1-94
640 Anggia Murni 88132037 14-1-94
641 Eddy Almardias  88132047 15-1-94
642 Suyata 89132029 17-1-94
643 Gusmalinda Sari  89132046 18-1-94
644 Ezzi Ariva 88132023 19-1-94
645 Mimi Adriani 89132025 20-1-94
646 Rahmida   88132056 21-1-94
647 Yohanes Bambang Dwi Agus Setijanto 88132022 22-1-94
648 Rafi junaifi 85132023 24-1-94
649 Aldazwir 88132011 25-1-94
650 Yuhelmis 87132066 25-1-94
651 Ali Nurdin 86132067 26-1-94
652 Waneri  88132058 26-1-94
653 Ardapen Yosa  85132058 27-1-94
654 Bakhtera 88132013 27-1-94
655 Jamaris 87132024 28-1-94
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
656 Filza Defitra 87132003 04/05/1994
657 Mahdinur Aula 88132010 28-4-94
658 Adil Fitriyan 86132017 27-4-94
659 Noflianto 88132043 04/06/1994
660 Sidik Widarno  86132054 04/07/1994
661 Indra Fantofa  87132042 14-4-94
662 Fery Hutagaol  89132034 15-4-94
663 Andri Mulyadi  86132051 23-4-94
664 Gamal Trio Putra  89123045 25-4-94
665 Hesti Nelvia 87123050 26-4-94
666 Gunawan Surbakti 89123049 05/02/1994
667 Titin Fertini 89123048 05/03/1994
668 Rita Juwita Nizar 89123002 05/05/1994
669 Azka Aman 89123068 05/07/1994
670 Zalhasri 89123016 05/11/1994
671 Andi Prawira 89123007 16-5-94
672 Andryani 87123050 06/02/1994
673 Yurnawilis 90123002 06/04/1994
674 Firdaus Syamsir 88123002 06/08/1994
675 Riana Dewi 89123019 13-6-94
676 Zulbahrein  89123020 16-6-94
677 Zulfiantri 89123063 16-6-94
678 Suryadi Kasma  89123010 18-6-94
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
679 Benny 87123015 21-7-94
680 Rita Amreni 89123059 22-7-94
681 Andi 88123057 23-7-94
682 Yunita 87123027 26-7-94
683 Vera Yova Diana 89123062 27-7-94
684 Asnizar 90123005 28-7-94
685 Mochlasin 88123017 29-7-94
686 Amrizal 87123064 08/01/1994
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1994/1995   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
687 Syahrizal 85123004 10/04/1994
688 Irvan. K 88123021 10/06/1994
689 Dahniawati 89123044 11/08/1994
690 Akmal 85123067 11/10/1994
691 Irnaidi 89123011 21-11-94
692 Neni Suryanti. S  89123018 24-11-94
693 Devita Andryani  89123006 28-11-94
694 Isril Doni 89123040 12/05/1994
695 Afdal 88123 12/08/1994
696 Verihandi 88123054 15-12-94
697 Sharbani .G 90123040 19-12-94
698 Saptadi Fadjatmiko  90123023 22-12-94
699 Azrizal 89123064 23-12-94
700 Eva Dewi 90123052 26-12-94
701 Upita Septiani 90123049 26-12-94
702 Shinta Indah 90123004 27-12-94
703 Yefni Widria 90123034 27-12-94
704 Asma Devita 90123058 29-12-94
705 Lenny Marlina 90123006 29-12-94
706 Novi Lolita 89123057 23-12-94
707 Irsal  89123005 28-12-94
708 Indra Kurniadi Karmawan 89123013 28-12-94
709 Syofni 89123038 15-12-94
710 Tetty Kemala 90123063 01/05/1995
711 Desta Maret  90123009 01/06/1995
712 Putra Hadi 90123032 01/06/1995
713 Wenny Veronika  90123035 24-1-95
714 Khairul Rizki 85123060 24-1-95
715 Asmar 88123046 25-1-95
716 Syafnedi 88123066 25-1-95
717 Yernita Fitriani 89123021 26-1-95
718 Silvina Ansari 89123001 26-1-95
719 Yuvina 87123058 01/02/1995
720 Khadriati Miranti 89123053 26-1-95
721 Zul Efendi 90123026 30-1-95
722 Jamaful 90123018 30-1-95
723 Dedes Fauzi 90123007 30-1-95
724 Afrina 90123012 02/03/1995
725 Aguswan Nofendri 89123065 02/09/1995
726 Hendra Saniyus 89123017 02/10/1995
727 Vera Agnes Sitorus 90123041 02/07/1995
728 Elly Deswita 89123009 16-2-95
729 Nurlely 89123056 17-2-95
730 Budhi Oktavia 90123031  
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1994/1995   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
731 Zulmukri 89123032 24-4-95
732 Endrizal 90123025 25-4-95
733 Isa Kurniawan 89123015 06/12/1995
734 Gusniyetti 90123075 19-6-95
735 Jon Vendri 89123031 22-6-95
736 Afrizal 86123036 29-5-95
737 Yusfidahayati 90123043 07/03/1995
738  Mayarni 90123071 07/04/1995
739 Muhammad Nasir  91123011 07/05/1995
740 Agustin 90123036 07/06/1995
741 Dwi Astuti 88123049 07/11/1995
742 Firman 90123061 17-7-95
743 Syafrizal 89123066 18-7-95
744 Israwandi 87123044 19-7-95
745 Yusharlin 90123064 20-7-95
746 Zulhadjri 90123042 21-7-95
747 Hafsah Nofimbil 89123055 24-7-95
748 Mukhlis 86123025 24-7-95
749 Hermanto 90123077 25-7-95
750 Fitra Wenny 90123020 25-7-95
751 Dwi Dharma Sasongko 90123048 25-7-95
752 Efa Milyati  90123037 26-7-95
753 Rinel 90123021 26-7-95
754 Nurhamidah 90123070 26-7-95
755 Harmidasman Rustam 90123027 26-7-95
756 Darpius 87123025 27-7-95
757 Deswil Alwinaldi  89123033 27-7-95
758 M. Ikhlas Armin  90123024 27-7-95
759 N a s r u l 90123057 28-7-95
760 Hery Wijaya 90123015 28-7-95
761 Durmawel 86123038 28-7-95
762 Basri 86123055 31-7-95
763 Almasri 86123041 31-7-95
764 Malis 86123064 31-7-95
765 Eko Wijayanti 88123029 22-6-95
766 Azizah 89123047 08/01/1995
767 Taslim 89123027 08/08/1995
WISUDA I  TAHUN AKADEMIK 1995/1996   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
768 Elfi Susanti VH  91123044 19-10-95
769 Neni Trimedona  91123041 27-11-95
770 Liesye  91123029 17-1-96
771 Jumiarti  91123007 18-1-96
772 Rahmi  91123026 18-1-96
773 Febriani  91123033 19-1-96
774 Jasmira  91123006 26-1-96
775 Efrizal  91123039 26-1-96
776 Yanti Nasir  91123019 29-1-96
777 Ferlini  91123046 29-1-96
778 Irmanto  89123039 27-11-95
779 Dwi Warna Komalasari   90123022 01/11/1996
780 Andria Putra  90123010 16-1-96
781 Indra Priyana 91123036 02/01/1996
782 Olga Olivia  91123048 02/02/1996
783 Zulfikar  90123030 02/02/1996
784 Syahrial  91123035 02/05/1996
785 Dewi Asfalinda  90123001 02/05/1996
786 Ismeri Zulia  90123044 02/06/1996
787 Leo Santoso  90123066 02/06/1996
788 Deci  Sukanty  90132016 02/12/1996
789 Risda Rasyid  89123038 02/12/1996
790 Yusra  90123013 13-2-96
791 Yurlen  91123018 14-2-96
792 Jandri Jacub  90123003 14-2-96
793 Armalenda  90123069 15-2-96
794 Yusrein  90123073 16-2-96
795 Dafit Sardi  90123033 16-2-96
796 Reska Damayanti  90123076 15-2-96
797 Anang Patria  89123037 13-2-96
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1995/1996   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
798 Bahrumsyah  89123059 03/04/1996
799 Syahrinaldi  89123028 03/05/1996
800 Hendrizal  90123028 03/06/1996
801 Mukhni  90123045 03/07/1996
802 Efrizon Farit  90123011 18-3-96
803 Delvina Yandri  91123049 20-3-96
804 Ibdal  91123015 25-3-96
805 Syahniza  91123031 28-3-96
806 Mitaril Yanti  91123005 28-3-96
807 Eri Efeendi 89123012 22-4-96
808 Tri Munirawati 90123072 15-5-96
809 Syukri 91123047 25-6-96
810 Febbri Eka Putra  91123009 07/01/1996
811 Susilawati 91123001 07/04/1996
812 Dasril Jan  90123008 07/09/1996
813 Afgani Jayuska 90123053 07/02/1996
814 Ramli  89123043 07/12/1996
815 Anny Sartika Daulay  91123063 15-7-96
816 Yevit Murni 91123065 16-7-96
817 Hidayati  91123054 17-7-96
818 Yefrison  91123056 17-7-96
819 Hira Helwati  91123020 18-7-96
820 Lidiana Fitri  91123058 18-7-96
821 Eva Hidayati  89123067 19-7-96
822 Sufenal Healthy  91123003 16-7-96
823 Safrina  91123014 22-7-96
824 Wides Nurlaili  91123038 22-7-96
825 Ayu Mitria Fadri  91123002 23-7-96
826 Nova Wewiet  91123042 23-7-96
827 Erya Novilia 91123060 24-7-96
828 Rina  91123017 25-7-96
829 Azmairiza Aziz  92132033 29-7-96
830 Faridon  88132041 29-7-96
831 Misrawati  92132029 30-7-96
832 Arfani Nofianti A.  92132035 30-7-96
833 Roza Linda  92132059 31-7-96
834 Ananda Putra  92132060 08/01/1996
835 Genharnida  89132024 08/05/1996
836 Hendrizal  90132067 08/05/1996
837 Mohammad Irfan  90132039 08/06/1996
838 Azhar Dahlan   89132050 08/07/1996
839 Prima Aswira  90132062 08/07/1996
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1996/1997   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
840 Rosva Rajab  92132025 10/03/1996
841 Afrimel Yeti  92132013 11/06/1996
842 Ramadanis  91132026 12/12/1996
843 Herlina Dirbas  91132043 12/12/1996
844 Tisra Wenny 88132035 01/06/1997
845 Hasanuddin  89132035 01/07/1997
846 Irvan Kharlis  81132050 01/08/1997
847 Rizeni Febriyenti  92132047 01/08/1997
848 Ferni Fitria  92132011 14-1-97
849 Morlin Setiawati  92132032 15-1-97
850 Dessy Yulia  92132006 15-1-97
851 Yessy  91132057 16-1-97
852 Ferlinahayati  92132007 16-1-97
853 Murdahayu M  92132022 20-1-97
854 Suzana Aggreini  92132018 20-1-97
855 Indriozanty Indra  91132045 27-1-97
856 Guswandi  91132012 27-1-97
857 Roberta Catur Putra  91132059 28-1-97
858 Deswita  92132069 29-1-97
859 Sri Lestari  89132026 29-1-97
860 Arlinsfa   92132021 30-1-97
861 Eva Seswita   92132048 30-1-97
862 Risna Amelia  92132039 02/03/1997
863 Nofriadi  92132045 02/03/1997
864 Desi Widia Kusuma  92132026 02/03/1997
865 Imran  90132074 02/04/1997
866 Fatrawandi  89132060 02/04/1997
867 Marneni  91132008 02/04/1997
868 Sri Westi Arnila  91132032 02/04/1997
869 Zuryati  92132053 02/05/1997
870 Intan Lestari  92132027 02/05/1997
871 Muharni  89132061 02/05/1997
872 Hariyanto  91132055 02/05/1997
873 Helmi Rusydi R  91132064 02/06/1997
874 Aryandi  92132045 02/06/1997
875 Mai Efdi  92132071 02/06/1997
876 Handri  91132028 02/06/1997
877 Desvita Yuza  90132059 02/07/1997
878 Nani Triani  92132051 02/07/1997
879 Efrianti  90132060 02/07/1997
880 Morina Afda  92132043 17-2-97
881 Siti Gemala  92132034 17-2-97
882 Indriozanty Indra 91132045 27-1-97
883 Afrida  92132003 17-2-97
884 Marthia Andini  92132063 18-2-97
885 Frisnawati  92132068 18-2-97
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1996/1997   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
886 Nengsi Rahayu  92132038 18-2-97
887 Yeni Supriatin  92132015 18-2-97
888 Desri Yanti 91132030 19-2-97
889 Misbah Nurhafizah  92132031 19-2-97
890 Doni Sofian 90132055 19-2-97
891 Rahmatina Zubir   92132009 19-2-97
892 Lady Yulia  92132042 19-2-97
893 Trisna Juita  92132019 17-2-97
894 Zahrunia  90132051 06/11/1997
895 Arwin  92132028 16-6-97
896 Mimi Angrainy  92132062 19-6-97
897 Yulfa  Emellya  92132016 07/03/1997
898 Yuliwarni  92132041 07/07/1997
899 Petriyani  90132038 07/08/1997
900 Sukmawati  91132025 07/09/1997
901 Valovi  92132044 07/09/1997
902 Helma  91132013 14-7-97
903 Syofia Efita  93132003 15-7-97
904 Susi Anggraini Basry  93132004 15-7-97
905 Endafeni  92132052 16-7-97
906 Febriani  92132036 28-7-97
907 Yenni Sofia  92132058 28-7-97
908 Sovia  Lenny  93132029 29-7-97
909 Rina Elvia  93132039 29-7-97
910 Munawara Syultana Tampubolon  92132023 30-7-97
911 Diana Puspita  93132050 30-7-97
912 Erlis Yuliana  93132013 31-7-97
913 Nurhamida  92132012 08/01/1997
914 Diah  Riski Gusti  93132049 08/01/1997
915 Fuadi Mukhlis  92132042 08/04/1997
916 Taufiq Hidayat  91132061 08/05/1997
917 Lusi Puspa Sari  90132017 08/05/1997
918 Masfir  91132027 08/06/1997
919 Suhairi  91132066 08/06/1997
920 Sutan Rusman  91132024 08/08/1997
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1997/1998   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
921 Deasy Eka Putri  92132004 12/01/1997
922 Desvi Ariani  92132052 13-1-98
923 Tri Guzaini  92132061 14-1-98
924 Muslim Jaya  90132047 20-1-98
925 Yuhernita  93132009 20-1-98
926 Muhammad Iqbal  90132050 21-1-98
927 Delvi Osmali  93132019 22-1-98
928 Oktafrina  93132017 23-1-98
929 Ifna Juwita  92132002 26-1-98
930 Essy Ermiyanti  93132061 26-1-98
931 Theresia Endang Prihartini  92132014 27-1-98
932 Azizar  93132067 27-1-98
933 Aguslina 90132078 28-1-98
934 Aldayan  92132001 02/09/1998
935 Ade Triyahyuni  93132040 13-2-98
936 Besty  93132047 16-2-98
937 Almiyan Maria  93132045 18-2-98
938 Hasan Basri  93132010 19-2-98
939 Afrizal  92132020 24-2-98
940 Farida  92132037 26-2-98
941 Aldelita  93132042 03/02/1998
942 Hennyta Dianawati  93132041 03/04/1998
943 Yuliasnti Amril  93132018 03/05/1998
944 Rizayeni 93132006 03/05/1998
945 Eva Marlina  93132002 03/09/1998
946 Riki Noviandi  93132027 03/09/1998
947 Olly Norita Tetra  93132056 03/10/1998
948 Afrijon  92132070 13-3-98
949 Dina Setiawati  93132026 03/11/1998
950 Magdalena Djaluis  93132033 03/11/1998
951 Linda Hevira  93132064 03/12/1998
952 Mimi Suarni  93132012 03/12/1998
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1997/1998, 03 Oktober 1998   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
953 Sukarto 92132073 06/05/1998
954 Nila Zuhelmi 94132031 08/05/1998
955 Best Donald Syahril  93132025 08/10/1998
956 Setiawati Agusti Lubuk  93132008 08/11/1998
957 Nelvi Irawati  94132038 08/12/1998
958 Riri Suciati  94132066 13-8-98
959 Marni Yanti 93132046 18-8-98
960 Yulina  93132037 19-8-98
961 Muhammad Taufik  92132017 20-8-98
962 Elviyonara. Z  94132052 21-8-98
963 Asdim  93132057 24-8-98
964 Lily Haryani  93132007 25-8-98
965 Ernidawati  94132001 26-8-98
966 Edmiral Siregar  93132053 27-8-98
967 Mufti Arfa  91132037 28-8-98
968 Devi Susanti (Alm) 94132055 31-8-98
969 Elva Yenni  93132055 31-8-98
970 Yessi Rahma Dewi  94132061 09/01/1998
971 Venny Oktasari  94132027 09/01/1998
972 Restu Tri Yanti  93132044 09/02/1998
973 Rahmad Gusveri  93132030 09/02/1998
974 Ade Susanti  93132001 09/03/1998
975 Hifzon  93132015 09/03/1998
976 Gusnita Sari  93132048 09/04/1998
977 Icum Susanti  93132065 09/04/1998
978 N. Vera Nofia  93132054 09/07/1998
979 Tetty Yulia  94132041 09/07/1998
980 Zulkifli  93132031 09/08/1998
981 Ozna Rorosiswizain  94132044 09/08/1998
982 Deri Syafira  93132059 09/08/1998
983 Yong Feri  92132072 09/09/1998
984 Teti Oktavia  93132036 09/09/1998
985 Veni Verdini  94132050 09/10/1998
986 Afdini  93132028 09/11/1998
987 Nella Elrita  92132054 09/11/1998
988 Agustiar Syam  92132024 09/11/1998
989 Syamsul Bachrie  93132022 09/11/1998
990 Megawati  93132035 09/11/1998
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1998/1999, 03 April 1999   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
991 Ulil Amri  94132067 22-02-99
992 Arief Anggiat  93132062 24-02-99
993 Alfian  94132028 24-02-99
994 Masrur  94132017 23-02-99
995 Nilam Permata Sari  94132016 22-02-99
996 Bobby Setiawan  92132067 03/01/1999
997 Dedet Jekki Fernanda  93132051 03/01/1999
998 Lyliarlianti  94132032 03/02/1999
999 Nofriwandi  94132054 03/04/1999
1000 Jon Mikhrad 92132056 03/04/1999
1001 Nofirwan  93132005 26-02-99
1002 Linda Gusnita 92132065 03/01/1999
1003 Hendry  93132065 03/05/1999
1004 Ilman Sabri 94132022 26-02-99
1005 Abdurachman 93132038 24-02-99
1006 Yati Maryati 94132051 23-02-99
1007 Mabdi Alputra 94132048 25-02-99
1008 Edi Kayora 93132052 25-02-99
1009 Sasramurni, MZ 94132047 03/08/1999
1010 Mofliarti  93132043 03/04/1999
1011 Gusmeri Yondra R. 91132053 03/08/1999
1012 Yani Santi Dewi 94132043 03/09/1999
1013 Yuniarti 93132034 03/03/1999
1014 Rika Susilawati 94132056 03/05/1999
1015 Aurora Sari Dharma Yanti 94132049 03/08/1999
1016 Dewi Kumala Sari 94132008 03/09/1999
1017 Wardiman 93132066 03/02/1999
1018 Widyawati 94132024 03/09/1999
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1998/1999   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
1019 Herman Hakim (L) 94132037 08/05/1999
1020 Armaizal (L) 94132026 25-08-99
1021 Halim (L) 94132006 26-08-99
1022 Yuzirwan Yacub (L) 94132030 26-08-99
1023 Adrimanizal (L) 94132060 30-08-99
1024 Yeni Hermayanti (P) 95132057 27-08-99
1025 Elwis Hasbullah (P) 95132053 27-08-99
1026 Ike Yolanda (P) 95132014 26-08-99
1027 Yandri Elvira (P) 95132017 30-08-99
1028 Gusfiyesi (P) 95132028 30-08-99
1029 Agusmayeti (P) 94132010 31-08-99
1030 Nailul Husnah (P) 94132002 31-08-99
1031 Desdiani (P) 94132013 30-08-99
1032 Silvia (P) 94132046 09/01/1999
1033 Nelvi (P) 95132001 27-08-99
1034 Risma Haswita (P) 95132039 09/01/1999
1035 Hafizah (P) 95132011 31-08-99
1036 Sri Rezeki (P) 95132067 31-08-99
1037 Tetin Herlina (P) 94132059 30-08-99
1038 Noza Suharmaini (P) 94132039 09/02/1999
1039 Nina Kemala Nanda (P) 95132015 09/02/1999
1040 Yantoni (P) 95132044 09/06/1999
1041 Fitri Dewi (P) 94132020 25-08-99
1042 Budi Saventri (P) 94132029 09/01/1999
1043 Lussy (P) 94132053 30-08-99
1044 Melyawati (P) 94132009 31-08-99
1045 Nurhasni (P) 93132011 09/03/1999
1046 Erni Sulastri (P) 94132011 09/06/1999
1047 Reno Sari Dewi (P) 93132014 09/06/1999
1048 Tri Astuti (P) 94132065 09/06/1999
1049 Hidayat (L) 94132012 09/01/1999
1050 Doni Eka Putra (L) 94132033 09/03/1999
1051 Yuswardi (L) 94132062 09/08/1999
1052 M. Marzuki (L) 93132032 09/08/1999
1053 Yaldi Umar (L) 94132007 09/08/1999
1054 Sherliwati (P) 95132059 09/08/1999
1055 Sony Harison (L) 94132021 09/03/1999
1056 Musdafirman (L) 94132005 09/01/1999
1057 David Aristiawan (L) 93132058 09/06/1999
17 Maret 2017
WISUDA TAHUN AKADEMIK 1972/73/74/75/76/77/78   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
1 Dasli Nurdin  50318 23-8-72
2 Azwar Tasar  40295 09/09/1972
3 Rida Arizal 40293 01/06/1973
4 Abu Bakar 50556 13-10-73
5 Hazli Noerdin 40256 11/07/1973
6 Rusvirman Muchtar   02/02/1974
7 Karim Hosen   05/04/1974
8 Amlius Thalib 60455 19-8-74
9 Yusri Gondok 40263 27-12-74
10 Zaimi Andullah 40276 02/08/1975
11 Hirwan effendi 32652444 26-4-75
12 Azwir 32652495 17-5-75
13 Nurbaini 32652844 31-5-75
14 Hamzar Suyani 32680832 13-9-75
15 Sjolfiadi Djoelin 32681039 27-9-75
16 Tamsil Las 32691460 11/08/1975
17 Masjiruddin S 32672496 12/10/1975
18 Djufri Mustafa   27-12-75
19 Zulfarman 32692245 30-3-76
20 Dasli Djamil 32680989 16-7-76
21 Hartati Kahar 32702458 16-9-76
22 Sanusi Ibrahim 7680521 30-10-76
23 Irzan Kiman 32682501 26-11-76
24 Hazier Dj 32652486 30-11-76
25 Kamaruddin 32682485 12/09/1976
26 Umiati Loekman 32702508 22-12-76
27 Amril Kamuli 32692463 29-12-76
28 Djaswir Darwis   29-12-76
29 Amri Syawal 32651348 30-12-76
30 Erda Syofyeni   30-12-76
31 Nazulis .Z 32702460 31-5-77
32 Mufti Usman 32681040 13-6-77
33 Zaharasmi Kahar 32652843 20-6-77
34 Yusri 32722525 28-6-77
35 Syahidah Samik 32652474 07/08/1977
36 Dasril Adnan 32712949 07/09/1977
37 Isnu Hanafi 32712313 25-7-77
38 Ulfah Tamin 32652488 28-7-77
39 Arian Said 32722481 08/02/1977
40 Satria Ibrahim 32674163 08/08/1977
41 Yomni Rumza 32691478 08/10/1977
42 Iswandi .M 32722463 08/11/1977
43 Elly Rosman 32682489 23-10-77
44 Zailinar Gazali 32691172 29-10-77
45 Handrianto 32697640 31-10-77
46 Emyarti Syarbaini 32722454 29-11-77
47 Naviar Nurdin 32692494 31-12-77
48 Syahril Ahmad 32712497 31-1-78
49 Rozyan Yazid 32711349 02/06/1978
50 Arils Zubir 32702467 02/11/1978
51 Dastamuar 32722461 13-2-78
52 Yusmeiarty 32711482 04/12/1978
53 Mahyuddin 32701384 26-4-78
54 Ruslam Nasution 32721353 05/06/1978
55 Bambang Hermanto 32700671 20-5-78
56 Taslim Ersam 32722479 29-5-78
57 Erman 32691477 13-6-78
58 Zamzibar Zuki 32702507 15-6-78
59 Marsal 32672453 27-6-78
60 Muswerry Muchtar 32712476 29-6-78
61 Hermansyah Aziz 32731032 09/09/1978
62 Asmara Amin 32682517  
63 Murnawati . M 32731341 30-12-78
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1979/1980   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
64 Suardi Loekman 32732509 03/07/1979
65 Syahrial Syam 32740977 05/12/1979
66 Fachrida Hanum 32731350 06/06/1979
67 Yeddy Edward 32721167 29-9-79
68 Admin Alif 32741169 10/06/1979
69 Sumaryati Syukur 32742515 16-11-79
70 Erzawati Maksum 32712519 15-12-79
71 Zulfahmi Jamal 32721479 20-12-79
72 Nasrul Hendra 32693445 24-12-79
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1979/1980   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
73 Raswilmi Rasyidin 32690872 02/02/1980
74 Desrina Arifin 32702455 26-4-80
75 Ellyza .M 32712473 24-5-80
76 Adria Minora 32722464 29-5-80
77 Syofni Marusin 32713478 25-6-80
78 Sutrida Nurti 32732490 25-6-80
79 Darwita 32731083 26-6-80
80 Hasnirwan 32732504 07/05/1980
81 Charyatti Chaidir 32740978 20-8-80
82 Rizani Madjid 3273088 21-8-80
83 Hasnedi 32742462 22-8-80
84 Marna Amir 32742500 28-8-80
85 Mulyadi 32742462 28-8-80
86 Tazwir 32700800 08/09/1980
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1980/1981   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
87 Wilfa 32732352 25-10-80
88 Gazali Nasir 32732446 29-10-80
89 Elva Yasmi Amran 32731485 24-12-80
90 Ernawati Nasution 32750206 23-2-81
91 Arini Rasma 32741171 03/07/1981
92 Yulfinawati Away 32742455 03/07/1981
93 Hasan Basri Said 32711163 16-4-81
94 Roslinda Syarif 32742511 27-4-81
95 Syafalni 32750117 28-4-81
96 Misyetti 32730785 05/07/1981
97 Nuriman 32742480 05/07/1981
98 Djafril Irsyam 32711168 06/06/1981
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1981/1982   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
99 Syamsurial 32732472 09/02/1981
100 Edi Warman 32750284 10/03/1981
101 Masdiati .M 32742443 10/04/1981
102 Abdi Dharma 32702418 05/09/1981
103 Anas 32756283 21-10-81
104 Indrawati 32742470 25-10-81
105 Netty Rustam 32750486 15-12-81
106 Marniati Salim 32750092 16-12-81
107 Adriaty Wakidi 32750136 16-12-81
108 Rizal  32742456 23-12-81
109 Zaidir Djuri 32691342 31-12-81
110 Erman Dt. Sigoto 32750202 30-1-82
111 Zulkarnain Chaidir 32742407 02/09/1982
112 Akhyar Zami 32682484 02/09/1982
113 Adrismar 32750285 27-2-82
114 Emdeniz 32763010 03/12/1982
115 Elida Mardiah 32763 23-3-82
116 Armaita Sutriati 32742512 24-3-82
117 Edial Afdi 32732493 24-3-82
118 Alwis Abbas 32712498 26-3-82
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1981/1982   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
119 M. Nazir 32704117 19-7-82
120 Edison Munaf 32773703 20-7-82
121 Lusia B. 32742469 18-8-82
122 Yenni Westi 32750334 19-8-82
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1982/1983   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
123 Amrizal Zey 32731367 10/02/1982
124 Maswar Yulius 32652408 23-10-82
125 Triyogo Priyohadi .S 32750207 15-11-82
126 Harni Kahar 32763035 16-11-82
127 Eva Dasmita 32750204 18-11-82
128 Emli Narti 32750205 15-12-82
129 Iswandi 32773708 15-12-82
130 Syafrida Syaidan 32742471 18-12-82
131 Tita Kadarwati 32763328 22-12-82
132 Zulnedi Agus 32721164 23-12-82
133 Hermin, Tg. Hendra 32722445 24-12-82
134 Syamsir Makmur 32711340 24-12-82
135 Azmi Salim 32750029 27-12-82
136 Erman Usman 32740431 29-12-82
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1982/1983   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
137 Yuliasri Jamal 32763319 04/06/1983
138 Zulfakri 32784361 04/06/1983
139 Christina Yanuar 32784217 18-4-83
140 Yusuf 32763210 20-4-83
141 Ermi Juita 32750201 24-4-83
142 Liswidowati 32763302 29-4-83
143 Evita Boes 32773526 05/02/1983
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
144 Dasrul 32773979 18-8-83
145 Filda Defiarni 32784316 26-9-83
146 Jasril Tasar 32654995 27-10-83
147 Tjuati Makmur 32784234 11/05/1983
148 m. Mufti 32721170 11/10/1983
149 Fontana Ganto Sori 32773873 12/02/1983
150 Erna Perialusdina 32774025 12/08/1983
151 Hendri Muchtar 32784477 12/08/1983
152 Asmerita 32784481 12/08/1983
153 Bastian Bachri 32773952 16-12-83
154 Hardi Atilis 32763365 19-12-83
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
155 Rizal Fahmi 32750094 01/12/1984
156 Siswarni MZ 32784830 23-1-84
157 Nengsi Rova 32784830 25-1-84
158 R.Y Ferri Burhan 32774073 03/05/1984
159 Ardiniswan 32750137 03/08/1984
160 Selamat Budi Hartono 32774132 14-3-84
161 Dasril  32784366 15-3-84
162 Maizar Safar 32784238 16-3-84
163 Mardanis Syafwan 32773958 16-3-84
164 Firdaus Djabar 32763047 17-3-84
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
165 Martalena 32784318 04/09/1984
166 Erza Rustam 32773810 23-4-84
167 Febrianto 32763050 05/07/1984
168 Hanafi Kamar 32750335 15-5-84
169 M. Firman Rustam 32750286 30-5-84
170 Jamilah 32784215 06/11/1984
171 Tasrif  32763175 13-7-84
172 Syabaini  32774072 30-8-84
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1984/1985   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
173 Yum Eryanti 32784212 10/06/1984
174 Rahmiana Zein 32796340 13-10-84
175 Asterina 32773923 30-10-84
176 Nasni Yetti 32784637 11/08/1984
177 Syaiful Anwar 32773850 11/12/1984
178 Sri Mulyadi DT 32712482 29-11-84
179 Zilfa  32784425 12/01/1984
180 Risda Salim 32796173 18-12-84
181 Enny Silviany 32796597 18-12-84
182 Yurnaliza Djohor 32795058 22-12-84
183 Delhafni 32784489 19-2-85
184 Tasviri Efkar 32796353 19-2-85
185 Rukmini 32784635 03/02/1985
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1984/1985   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
186 Refdinal Naufa 32784559 30-4-85
187 Irdeni HS 32773892 05/07/1985
188 M. Najib 32773714 06/05/1985
189 Nirwana 3279611 06/12/1985
190 Johni Azmi 32784471 13-6-85
191 Nelson Nafis 32784723 14-6-85
192 Firdaus  32796360 07/10/1985
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
193 Asrial 32773654 14-8-85
194 Syafsir Aklus 32796598 15-8-85
195 Zul Abrar 32784636 16-8-85
196 Adi Warna 32784536 09/06/1985
197 Astuti 32796112 09/06/1985
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
198 Zulfi Zetra 32806879 30-9-85
199 Haryati  32773528 10/01/1985
200 Jhon Hendri 32796038  
201 Yuhelda 32796474 18-10-85
202 Verita Yudi 32796338 11/01/1985
203 Refilda 32796363 13-11-85
204 Yulizar Yusuf 32796081 13-11-85
205 Silvina Reni Yenti 32796244 16-11-85
206 Gustini Sy 32796357 16-11-85
207 Iswandi  32796646 20-11-85
208 Adrianto 32784787 26-11-85
209 Zulnely 32795033 26-11-85
210 Dina Aslya 32796086 26-11-85
211 Fajril Akbar 32784786 27-11-85
212 Nelti Yetti 32784722 27-11-85
213 Sri Ganti Reno Mulyani 32702448 27-11-85
214 Ernim Elyas 32784557 11/02/1985
215 Himmi Marsiati 32796551 11/02/1985
216 Asfita Laila 32796037 11/02/1985
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
217 Yuliadi Wibowo 32818083 21-6-86
218 Diana Boes 32818196 12/12/1985
219 Hendra Rinaldi 32796151 12/12/1985
220 Aryetti 32796152 18-12-85
221 Meiny Zuzery 32817951 18-12-85
222 Irsal Sarikun 32784788 21-12-85
223 Refinel 32806932 24-12-85
224 Afrizal 32806932 20-2-86
225 Yenni Noviarti 32784433 22-2-86
226 Arnelly  32796246 03/01/1986
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
227 Ely Yarti 32784634 03/04/1986
228 Eti Yenzel 32796577 15-3-86
229 Armaini 32874561 20-3-86
230 Nurjanah NSt 32874721 26-3-86
231 Deswati 32806712 29-3-86
232 Erti Pra Putri 32784560 31-3-86
233 Rofienda 32806789 04/04/1986
234 Nesbah 32806920 15-4-86
235 Elfira Syafri 32796155 21-4-86
236 Emriadi 32818112 24-4-86
237 Iswardi Idrus 32807128 17-5-86
238 Amrizal  32712452 28-5-86
239 Yunasti 32818157 29-5-86
240 Zulhipri  32784888 06/04/1986
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
241 Zudarmi 32807348 23-7-86
242 Syatriadi 32817997 08/11/1986
243 Fatma 32818029 08/12/1986
244 Anas Darwis 32750333 19-8-86
245 Putrid Aurora Dewita .R 32818282 20-8-86
246 Sri Benti Etika 32817866 25-8-86
247 Hilyati  32815500 25-8-86
248 Elwi Yusra 32817638 25-8-86
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
249 Baswil Bakar 32692861 18-9-86
250 Benardy Nyoardi 32818220 27-9-86
251 Yuli Yettri 32829084 10/04/1986
252 Marindo Palar 32817833 25-10-86
253 Bustanul Arifin 32806762 13-11-86
254 Ris Vriardi 32818415 13-11-86
255 Lili Novita 32817824 15-11-86
256 Deemelita 32818030 19-11-86
257 Armicum  32795042 19-11-86
258 Bahrizal 32763251 20-11-86
259 Yusnimi 32817775 20-11-86
260 Yetria Rilda 32829683 21-11-86
261 Elmatris SY 3181870 22-11-86
262 Arfan Jalil 32796320 22-11-86
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
263 Elina 32807120 24-12-86
264 Zurnellia 32807394 24-12-86
265 Norman Ferdinal 32806743 29-12-87
266 Rosmimik 32818499 02/02/1987
267 zulfikri 32817982 02/03/1987
268 Betty Fitri Yasti 32818292 02/06/1987
269 Aminah 32807224 02/07/1987
270 M. Ali Siregar 32818261 13-2-87
271 Dewi Sri 32773987 13-2-87
272 Adlis Santoni 32829086 17-2-87
273 Endrinaldi 32807005 18-2-87
274 Samuar 32818134 18-2-87
275 Helmiyati 32817937 19-2-87
276 Ecewati  32817959 19-2-87
277 Gita Mondrida 32829340 20-2-87
278 Helmi  32829643 20-2-87
279 Itnawita 32828975 20-2-87
280 Raflis 32807425 21-2-87
281 Erni Zein 32817842 21-2-87
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
282 Eri Elva Edison 82132034 16-3-87
283 Ima Restuwaty 32806880 24-4-87
284 Munas Martinis 32763165 28-4-87
285 Syaiful Bahri 32806790 05/04/1987
286 Novesar Jamarun 32829361 05/05/1987
287 Elizarni 32828849 05/06/1987
288 Basroni BM 32817749 05/11/1987
289 Fifiyani 32829028 16-5-87
290 Zulhaida 32829237 18-5-87
291 Yeni Stiadi 32829559 15-5-87
292 Syahrul Akmal 32829032 19-5-87
293 Faizar Farid 32784367 20-5-87
294 Fachni 32700432 20-5-87
295 Barmilis 32818032 21-5-87
296 Umul Khair 32773793 22-5-87
297 Arfiyanti  32829022 23-5-87
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
298 Eni Novia 32818101 06/09/1987
299 Jondalton 32829582 08/04/1987
300 Ahmad Fuad 32750200 08/10/1987
301 Gustaf 32817779 19-8-87
302 m. Zainal Kasim 32817712 19-8-87
303 Siti Aisyah 32829028 20-8-87
304 Afrizon 32828986 22-8-87
305 Rista Aidi 32784633 22-8-87
306 Herlina Muslim 32828796 22-8-87
307 Faisal Husein 32741347 24-8-87
308 Fachri Gani 32684873 25-8-87
309 Asril Abdullah 32712862 25-8-87
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
310 Neila yenni 32773938 10/09/1987
311 Sri Yuningsih 32828910 10/10/1987
312 Jasman M 32807439 10/10/1987
313 Andi Firdaus 32829039 13-10-87
314 Rina Devita 32807074 14-10-87
315 Elismir 32829079 15-10-87
316 Zefni  32818281 16-10-87
317 Yelmida A 32828912 17-11-87
318 Yemirta 3282 17-11-87
319 Willdan 32829092 18-11-87
320 Khasrina 32806975 18-11-87
321 Nofrizal Jhon 32796574 18-11-87
322 Zultiniar 32828900 19-11-87
323 Rita Daulay 32818096 19-11-87
324 G.M Mambang 32796552 20-11-87
325 Fesri Zaumi 32828680 20-11-87
326 Yusvalina 83132101 21-11-87
327 Sri Hayana  32818436 21-11-87
328 Flora Elvistia Firdaus 83132068 21-11-87
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
329 Syafei 32784485 19-1-88
330 Boy Isfa 32829624 16-2-88
331 Linawaty Anwar 32828681 16-2-88
332 Rafinosa 32809343 17-2-88
333 M. Amin 32784486 17-2-88
       
334 Rozalita Gustia 32828977 18-2-88
335 Dian Pertiwi 83132056 19-2-88
336 Rahmayeni 83132089 19-2-88
337 Armen Haryatno 32829301 20-2-88
338 Adek Roza 32817909 20-2-88
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
339 Ahmad Subagio 32807223 21-9-88
340 M. Hanif 32763279 28-7-88
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
341 Akhyar 83132052 15-3-88
342 Alfinus  83132 18-3-88
343 Indra 82132076 22-3-88
344 Hendra Faisal 32829343 25-3-88
345 Nasral 32829366 28-3-88
346 Fitriah Flayati 32829644 30-3-88
347 Besna Fauzia 32829426 04/02/1988
348 Esi Suweti 32829 19-4-88
349 Harry Susandi 83132072 25-4-88
350 Mulyati 32828988 26-4-88
351 Dewiwati 83132060 27-4-88
352 Roni Wisman 83132088 05/03/1988
353 Hazil Anwar 32807122 05/04/1988
354 Yokabus 83132102 05/09/1988
355 Ery Nourizal Yunas 32829294 05/10/1988
356 Hanifa 83132070 05/11/1988
357 Syofinar 84132062 05/11/1988
358 Hidayat 32829083 13-5-88
359 Yubelia Sriwardani 32806705 14-5-88
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
360 Yunis 32829627 15-9-88
361 B.A Martinus    
362 Ridwan 32807171 24-9-88
363 Elva Yenni 83132064 10/05/1988
364 Deliah Seswita 32773924 10/08/1988
365 Syofiati 83132094 15-10-88
366 Salim 32807158 20-10-88
367 Elly Desni Rachman 32763003 20-10-88
368 Novia Linda 83132084 24-10-88
369 Edi Warman 32784865 26-10-88
370 Mahdarani 32773801 11/02/1988
371 Eliza 83132067 11/03/1988
372 Nelwati 83132093 11/04/1988
373 Khairul 32817583 11/05/1988
374 Zamzamira 32828682 11/09/1988
375 Irvan 83132077 11/10/1988
376 Erijon Fitri 83132006 11/11/1988
377 Minaldi 83132080 15-11-88
378 Ernayetti 84132052 17-11-88
379 Sabermi 32807353 18-11-88
380 Erlina 84132154 19-11-88
381 Rachma Oesman 32763208 19-11-88
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
382 Sunelson 32828989 18-1-89
383 Apri Andrik 32818213 20-1-89
384 Davidson 84132085 13-2-89
385 Hasymi 83132074 14-2-89
386 Nurafwandi 83132085 15-2-89
387 Mhd. Zukhri 32807007 15-2-89
388 Eliza Fitria 32829087 17-2-89
389 Mulyadi Tanjung 84132094 18-2-89
16 Maret 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas Nomor:189/UN16.03.5.1/PG/2015, tentang pengurus ikatan keluarga

alumni kimia (IKA-KIMIA) Universitas Andalas, diputuskan untuk mengangkat pengurus IKA-KIMIA Universitas Andalas masa bakti 2015-2020.

 

Dewan Pelindung                Dekan FMIPA Universitas Andalas

                                         Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas

Penasihat                           Prof. Dr. Emriadi

                                         Prof. Dr. Ry Perry Burhan

                                         Dr. Indang Dewata

                                         Drs. Febrianto, MM, M.Eng

Ketua Umum                      H. Daliyus K, S.Si, MM

Ketua Harian                      Dr. Adlis Santoni

Ketua I                               Drs. Bosri, MM

Ketua II                              Aryandi, S.Si

Ketua III                             Sapadirman, S.Si

Sekretaris                          Dr. Yulia Eka Putri

Wakil Sekretaris                 Zulpadli, S.Si, M.Si

Bendahara                         Olly Norita Tetra, M.Si