Admin Kimia

Admin Kimia

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.
17 Maret 2017
WISUDA TAHUN AKADEMIK 1972/73/74/75/76/77/78   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
1 Dasli Nurdin  50318 23-8-72
2 Azwar Tasar  40295 09/09/1972
3 Rida Arizal 40293 01/06/1973
4 Abu Bakar 50556 13-10-73
5 Hazli Noerdin 40256 11/07/1973
6 Rusvirman Muchtar   02/02/1974
7 Karim Hosen   05/04/1974
8 Amlius Thalib 60455 19-8-74
9 Yusri Gondok 40263 27-12-74
10 Zaimi Andullah 40276 02/08/1975
11 Hirwan effendi 32652444 26-4-75
12 Azwir 32652495 17-5-75
13 Nurbaini 32652844 31-5-75
14 Hamzar Suyani 32680832 13-9-75
15 Sjolfiadi Djoelin 32681039 27-9-75
16 Tamsil Las 32691460 11/08/1975
17 Masjiruddin S 32672496 12/10/1975
18 Djufri Mustafa   27-12-75
19 Zulfarman 32692245 30-3-76
20 Dasli Djamil 32680989 16-7-76
21 Hartati Kahar 32702458 16-9-76
22 Sanusi Ibrahim 7680521 30-10-76
23 Irzan Kiman 32682501 26-11-76
24 Hazier Dj 32652486 30-11-76
25 Kamaruddin 32682485 12/09/1976
26 Umiati Loekman 32702508 22-12-76
27 Amril Kamuli 32692463 29-12-76
28 Djaswir Darwis   29-12-76
29 Amri Syawal 32651348 30-12-76
30 Erda Syofyeni   30-12-76
31 Nazulis .Z 32702460 31-5-77
32 Mufti Usman 32681040 13-6-77
33 Zaharasmi Kahar 32652843 20-6-77
34 Yusri 32722525 28-6-77
35 Syahidah Samik 32652474 07/08/1977
36 Dasril Adnan 32712949 07/09/1977
37 Isnu Hanafi 32712313 25-7-77
38 Ulfah Tamin 32652488 28-7-77
39 Arian Said 32722481 08/02/1977
40 Satria Ibrahim 32674163 08/08/1977
41 Yomni Rumza 32691478 08/10/1977
42 Iswandi .M 32722463 08/11/1977
43 Elly Rosman 32682489 23-10-77
44 Zailinar Gazali 32691172 29-10-77
45 Handrianto 32697640 31-10-77
46 Emyarti Syarbaini 32722454 29-11-77
47 Naviar Nurdin 32692494 31-12-77
48 Syahril Ahmad 32712497 31-1-78
49 Rozyan Yazid 32711349 02/06/1978
50 Arils Zubir 32702467 02/11/1978
51 Dastamuar 32722461 13-2-78
52 Yusmeiarty 32711482 04/12/1978
53 Mahyuddin 32701384 26-4-78
54 Ruslam Nasution 32721353 05/06/1978
55 Bambang Hermanto 32700671 20-5-78
56 Taslim Ersam 32722479 29-5-78
57 Erman 32691477 13-6-78
58 Zamzibar Zuki 32702507 15-6-78
59 Marsal 32672453 27-6-78
60 Muswerry Muchtar 32712476 29-6-78
61 Hermansyah Aziz 32731032 09/09/1978
62 Asmara Amin 32682517  
63 Murnawati . M 32731341 30-12-78
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1979/1980   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
64 Suardi Loekman 32732509 03/07/1979
65 Syahrial Syam 32740977 05/12/1979
66 Fachrida Hanum 32731350 06/06/1979
67 Yeddy Edward 32721167 29-9-79
68 Admin Alif 32741169 10/06/1979
69 Sumaryati Syukur 32742515 16-11-79
70 Erzawati Maksum 32712519 15-12-79
71 Zulfahmi Jamal 32721479 20-12-79
72 Nasrul Hendra 32693445 24-12-79
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1979/1980   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
73 Raswilmi Rasyidin 32690872 02/02/1980
74 Desrina Arifin 32702455 26-4-80
75 Ellyza .M 32712473 24-5-80
76 Adria Minora 32722464 29-5-80
77 Syofni Marusin 32713478 25-6-80
78 Sutrida Nurti 32732490 25-6-80
79 Darwita 32731083 26-6-80
80 Hasnirwan 32732504 07/05/1980
81 Charyatti Chaidir 32740978 20-8-80
82 Rizani Madjid 3273088 21-8-80
83 Hasnedi 32742462 22-8-80
84 Marna Amir 32742500 28-8-80
85 Mulyadi 32742462 28-8-80
86 Tazwir 32700800 08/09/1980
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1980/1981   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
87 Wilfa 32732352 25-10-80
88 Gazali Nasir 32732446 29-10-80
89 Elva Yasmi Amran 32731485 24-12-80
90 Ernawati Nasution 32750206 23-2-81
91 Arini Rasma 32741171 03/07/1981
92 Yulfinawati Away 32742455 03/07/1981
93 Hasan Basri Said 32711163 16-4-81
94 Roslinda Syarif 32742511 27-4-81
95 Syafalni 32750117 28-4-81
96 Misyetti 32730785 05/07/1981
97 Nuriman 32742480 05/07/1981
98 Djafril Irsyam 32711168 06/06/1981
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1981/1982   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
99 Syamsurial 32732472 09/02/1981
100 Edi Warman 32750284 10/03/1981
101 Masdiati .M 32742443 10/04/1981
102 Abdi Dharma 32702418 05/09/1981
103 Anas 32756283 21-10-81
104 Indrawati 32742470 25-10-81
105 Netty Rustam 32750486 15-12-81
106 Marniati Salim 32750092 16-12-81
107 Adriaty Wakidi 32750136 16-12-81
108 Rizal  32742456 23-12-81
109 Zaidir Djuri 32691342 31-12-81
110 Erman Dt. Sigoto 32750202 30-1-82
111 Zulkarnain Chaidir 32742407 02/09/1982
112 Akhyar Zami 32682484 02/09/1982
113 Adrismar 32750285 27-2-82
114 Emdeniz 32763010 03/12/1982
115 Elida Mardiah 32763 23-3-82
116 Armaita Sutriati 32742512 24-3-82
117 Edial Afdi 32732493 24-3-82
118 Alwis Abbas 32712498 26-3-82
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1981/1982   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
119 M. Nazir 32704117 19-7-82
120 Edison Munaf 32773703 20-7-82
121 Lusia B. 32742469 18-8-82
122 Yenni Westi 32750334 19-8-82
WISUDA I TAHUN AKADEMIK 1982/1983   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
123 Amrizal Zey 32731367 10/02/1982
124 Maswar Yulius 32652408 23-10-82
125 Triyogo Priyohadi .S 32750207 15-11-82
126 Harni Kahar 32763035 16-11-82
127 Eva Dasmita 32750204 18-11-82
128 Emli Narti 32750205 15-12-82
129 Iswandi 32773708 15-12-82
130 Syafrida Syaidan 32742471 18-12-82
131 Tita Kadarwati 32763328 22-12-82
132 Zulnedi Agus 32721164 23-12-82
133 Hermin, Tg. Hendra 32722445 24-12-82
134 Syamsir Makmur 32711340 24-12-82
135 Azmi Salim 32750029 27-12-82
136 Erman Usman 32740431 29-12-82
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1982/1983   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
137 Yuliasri Jamal 32763319 04/06/1983
138 Zulfakri 32784361 04/06/1983
139 Christina Yanuar 32784217 18-4-83
140 Yusuf 32763210 20-4-83
141 Ermi Juita 32750201 24-4-83
142 Liswidowati 32763302 29-4-83
143 Evita Boes 32773526 05/02/1983
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
144 Dasrul 32773979 18-8-83
145 Filda Defiarni 32784316 26-9-83
146 Jasril Tasar 32654995 27-10-83
147 Tjuati Makmur 32784234 11/05/1983
148 m. Mufti 32721170 11/10/1983
149 Fontana Ganto Sori 32773873 12/02/1983
150 Erna Perialusdina 32774025 12/08/1983
151 Hendri Muchtar 32784477 12/08/1983
152 Asmerita 32784481 12/08/1983
153 Bastian Bachri 32773952 16-12-83
154 Hardi Atilis 32763365 19-12-83
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
155 Rizal Fahmi 32750094 01/12/1984
156 Siswarni MZ 32784830 23-1-84
157 Nengsi Rova 32784830 25-1-84
158 R.Y Ferri Burhan 32774073 03/05/1984
159 Ardiniswan 32750137 03/08/1984
160 Selamat Budi Hartono 32774132 14-3-84
161 Dasril  32784366 15-3-84
162 Maizar Safar 32784238 16-3-84
163 Mardanis Syafwan 32773958 16-3-84
164 Firdaus Djabar 32763047 17-3-84
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1983/1984   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
165 Martalena 32784318 04/09/1984
166 Erza Rustam 32773810 23-4-84
167 Febrianto 32763050 05/07/1984
168 Hanafi Kamar 32750335 15-5-84
169 M. Firman Rustam 32750286 30-5-84
170 Jamilah 32784215 06/11/1984
171 Tasrif  32763175 13-7-84
172 Syabaini  32774072 30-8-84
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1984/1985   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
173 Yum Eryanti 32784212 10/06/1984
174 Rahmiana Zein 32796340 13-10-84
175 Asterina 32773923 30-10-84
176 Nasni Yetti 32784637 11/08/1984
177 Syaiful Anwar 32773850 11/12/1984
178 Sri Mulyadi DT 32712482 29-11-84
179 Zilfa  32784425 12/01/1984
180 Risda Salim 32796173 18-12-84
181 Enny Silviany 32796597 18-12-84
182 Yurnaliza Djohor 32795058 22-12-84
183 Delhafni 32784489 19-2-85
184 Tasviri Efkar 32796353 19-2-85
185 Rukmini 32784635 03/02/1985
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1984/1985   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
186 Refdinal Naufa 32784559 30-4-85
187 Irdeni HS 32773892 05/07/1985
188 M. Najib 32773714 06/05/1985
189 Nirwana 3279611 06/12/1985
190 Johni Azmi 32784471 13-6-85
191 Nelson Nafis 32784723 14-6-85
192 Firdaus  32796360 07/10/1985
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
193 Asrial 32773654 14-8-85
194 Syafsir Aklus 32796598 15-8-85
195 Zul Abrar 32784636 16-8-85
196 Adi Warna 32784536 09/06/1985
197 Astuti 32796112 09/06/1985
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
198 Zulfi Zetra 32806879 30-9-85
199 Haryati  32773528 10/01/1985
200 Jhon Hendri 32796038  
201 Yuhelda 32796474 18-10-85
202 Verita Yudi 32796338 11/01/1985
203 Refilda 32796363 13-11-85
204 Yulizar Yusuf 32796081 13-11-85
205 Silvina Reni Yenti 32796244 16-11-85
206 Gustini Sy 32796357 16-11-85
207 Iswandi  32796646 20-11-85
208 Adrianto 32784787 26-11-85
209 Zulnely 32795033 26-11-85
210 Dina Aslya 32796086 26-11-85
211 Fajril Akbar 32784786 27-11-85
212 Nelti Yetti 32784722 27-11-85
213 Sri Ganti Reno Mulyani 32702448 27-11-85
214 Ernim Elyas 32784557 11/02/1985
215 Himmi Marsiati 32796551 11/02/1985
216 Asfita Laila 32796037 11/02/1985
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
217 Yuliadi Wibowo 32818083 21-6-86
218 Diana Boes 32818196 12/12/1985
219 Hendra Rinaldi 32796151 12/12/1985
220 Aryetti 32796152 18-12-85
221 Meiny Zuzery 32817951 18-12-85
222 Irsal Sarikun 32784788 21-12-85
223 Refinel 32806932 24-12-85
224 Afrizal 32806932 20-2-86
225 Yenni Noviarti 32784433 22-2-86
226 Arnelly  32796246 03/01/1986
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1985/1986   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
227 Ely Yarti 32784634 03/04/1986
228 Eti Yenzel 32796577 15-3-86
229 Armaini 32874561 20-3-86
230 Nurjanah NSt 32874721 26-3-86
231 Deswati 32806712 29-3-86
232 Erti Pra Putri 32784560 31-3-86
233 Rofienda 32806789 04/04/1986
234 Nesbah 32806920 15-4-86
235 Elfira Syafri 32796155 21-4-86
236 Emriadi 32818112 24-4-86
237 Iswardi Idrus 32807128 17-5-86
238 Amrizal  32712452 28-5-86
239 Yunasti 32818157 29-5-86
240 Zulhipri  32784888 06/04/1986
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
241 Zudarmi 32807348 23-7-86
242 Syatriadi 32817997 08/11/1986
243 Fatma 32818029 08/12/1986
244 Anas Darwis 32750333 19-8-86
245 Putrid Aurora Dewita .R 32818282 20-8-86
246 Sri Benti Etika 32817866 25-8-86
247 Hilyati  32815500 25-8-86
248 Elwi Yusra 32817638 25-8-86
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
249 Baswil Bakar 32692861 18-9-86
250 Benardy Nyoardi 32818220 27-9-86
251 Yuli Yettri 32829084 10/04/1986
252 Marindo Palar 32817833 25-10-86
253 Bustanul Arifin 32806762 13-11-86
254 Ris Vriardi 32818415 13-11-86
255 Lili Novita 32817824 15-11-86
256 Deemelita 32818030 19-11-86
257 Armicum  32795042 19-11-86
258 Bahrizal 32763251 20-11-86
259 Yusnimi 32817775 20-11-86
260 Yetria Rilda 32829683 21-11-86
261 Elmatris SY 3181870 22-11-86
262 Arfan Jalil 32796320 22-11-86
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
263 Elina 32807120 24-12-86
264 Zurnellia 32807394 24-12-86
265 Norman Ferdinal 32806743 29-12-87
266 Rosmimik 32818499 02/02/1987
267 zulfikri 32817982 02/03/1987
268 Betty Fitri Yasti 32818292 02/06/1987
269 Aminah 32807224 02/07/1987
270 M. Ali Siregar 32818261 13-2-87
271 Dewi Sri 32773987 13-2-87
272 Adlis Santoni 32829086 17-2-87
273 Endrinaldi 32807005 18-2-87
274 Samuar 32818134 18-2-87
275 Helmiyati 32817937 19-2-87
276 Ecewati  32817959 19-2-87
277 Gita Mondrida 32829340 20-2-87
278 Helmi  32829643 20-2-87
279 Itnawita 32828975 20-2-87
280 Raflis 32807425 21-2-87
281 Erni Zein 32817842 21-2-87
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1986/1987   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
282 Eri Elva Edison 82132034 16-3-87
283 Ima Restuwaty 32806880 24-4-87
284 Munas Martinis 32763165 28-4-87
285 Syaiful Bahri 32806790 05/04/1987
286 Novesar Jamarun 32829361 05/05/1987
287 Elizarni 32828849 05/06/1987
288 Basroni BM 32817749 05/11/1987
289 Fifiyani 32829028 16-5-87
290 Zulhaida 32829237 18-5-87
291 Yeni Stiadi 32829559 15-5-87
292 Syahrul Akmal 32829032 19-5-87
293 Faizar Farid 32784367 20-5-87
294 Fachni 32700432 20-5-87
295 Barmilis 32818032 21-5-87
296 Umul Khair 32773793 22-5-87
297 Arfiyanti  32829022 23-5-87
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
298 Eni Novia 32818101 06/09/1987
299 Jondalton 32829582 08/04/1987
300 Ahmad Fuad 32750200 08/10/1987
301 Gustaf 32817779 19-8-87
302 m. Zainal Kasim 32817712 19-8-87
303 Siti Aisyah 32829028 20-8-87
304 Afrizon 32828986 22-8-87
305 Rista Aidi 32784633 22-8-87
306 Herlina Muslim 32828796 22-8-87
307 Faisal Husein 32741347 24-8-87
308 Fachri Gani 32684873 25-8-87
309 Asril Abdullah 32712862 25-8-87
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
310 Neila yenni 32773938 10/09/1987
311 Sri Yuningsih 32828910 10/10/1987
312 Jasman M 32807439 10/10/1987
313 Andi Firdaus 32829039 13-10-87
314 Rina Devita 32807074 14-10-87
315 Elismir 32829079 15-10-87
316 Zefni  32818281 16-10-87
317 Yelmida A 32828912 17-11-87
318 Yemirta 3282 17-11-87
319 Willdan 32829092 18-11-87
320 Khasrina 32806975 18-11-87
321 Nofrizal Jhon 32796574 18-11-87
322 Zultiniar 32828900 19-11-87
323 Rita Daulay 32818096 19-11-87
324 G.M Mambang 32796552 20-11-87
325 Fesri Zaumi 32828680 20-11-87
326 Yusvalina 83132101 21-11-87
327 Sri Hayana  32818436 21-11-87
328 Flora Elvistia Firdaus 83132068 21-11-87
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1987/1988   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
329 Syafei 32784485 19-1-88
330 Boy Isfa 32829624 16-2-88
331 Linawaty Anwar 32828681 16-2-88
332 Rafinosa 32809343 17-2-88
333 M. Amin 32784486 17-2-88
       
334 Rozalita Gustia 32828977 18-2-88
335 Dian Pertiwi 83132056 19-2-88
336 Rahmayeni 83132089 19-2-88
337 Armen Haryatno 32829301 20-2-88
338 Adek Roza 32817909 20-2-88
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
339 Ahmad Subagio 32807223 21-9-88
340 M. Hanif 32763279 28-7-88
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
341 Akhyar 83132052 15-3-88
342 Alfinus  83132 18-3-88
343 Indra 82132076 22-3-88
344 Hendra Faisal 32829343 25-3-88
345 Nasral 32829366 28-3-88
346 Fitriah Flayati 32829644 30-3-88
347 Besna Fauzia 32829426 04/02/1988
348 Esi Suweti 32829 19-4-88
349 Harry Susandi 83132072 25-4-88
350 Mulyati 32828988 26-4-88
351 Dewiwati 83132060 27-4-88
352 Roni Wisman 83132088 05/03/1988
353 Hazil Anwar 32807122 05/04/1988
354 Yokabus 83132102 05/09/1988
355 Ery Nourizal Yunas 32829294 05/10/1988
356 Hanifa 83132070 05/11/1988
357 Syofinar 84132062 05/11/1988
358 Hidayat 32829083 13-5-88
359 Yubelia Sriwardani 32806705 14-5-88
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
360 Yunis 32829627 15-9-88
361 B.A Martinus    
362 Ridwan 32807171 24-9-88
363 Elva Yenni 83132064 10/05/1988
364 Deliah Seswita 32773924 10/08/1988
365 Syofiati 83132094 15-10-88
366 Salim 32807158 20-10-88
367 Elly Desni Rachman 32763003 20-10-88
368 Novia Linda 83132084 24-10-88
369 Edi Warman 32784865 26-10-88
370 Mahdarani 32773801 11/02/1988
371 Eliza 83132067 11/03/1988
372 Nelwati 83132093 11/04/1988
373 Khairul 32817583 11/05/1988
374 Zamzamira 32828682 11/09/1988
375 Irvan 83132077 11/10/1988
376 Erijon Fitri 83132006 11/11/1988
377 Minaldi 83132080 15-11-88
378 Ernayetti 84132052 17-11-88
379 Sabermi 32807353 18-11-88
380 Erlina 84132154 19-11-88
381 Rachma Oesman 32763208 19-11-88
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1988/1989   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
382 Sunelson 32828989 18-1-89
383 Apri Andrik 32818213 20-1-89
384 Davidson 84132085 13-2-89
385 Hasymi 83132074 14-2-89
386 Nurafwandi 83132085 15-2-89
387 Mhd. Zukhri 32807007 15-2-89
388 Eliza Fitria 32829087 17-2-89
389 Mulyadi Tanjung 84132094 18-2-89
16 Maret 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas Nomor:189/UN16.03.5.1/PG/2015, tentang pengurus ikatan keluarga

alumni kimia (IKA-KIMIA) Universitas Andalas, diputuskan untuk mengangkat pengurus IKA-KIMIA Universitas Andalas masa bakti 2015-2020.

 

Dewan Pelindung                Dekan FMIPA Universitas Andalas

                                         Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas

Penasihat                           Prof. Dr. Emriadi

                                         Prof. Dr. Ry Perry Burhan

                                         Dr. Indang Dewata

                                         Drs. Febrianto, MM, M.Eng

Ketua Umum                      H. Daliyus K, S.Si, MM

Ketua Harian                      Dr. Adlis Santoni

Ketua I                               Drs. Bosri, MM

Ketua II                              Aryandi, S.Si

Ketua III                             Sapadirman, S.Si

Sekretaris                          Dr. Yulia Eka Putri

Wakil Sekretaris                 Zulpadli, S.Si, M.Si

Bendahara                         Olly Norita Tetra, M.Si

15 Maret 2017

 

 

TEMA:

Green Chemistry dan Energi Terbarukan untuk Kehidupan Masa Depan

 

TEMPAT:

Hotel Axana Padang, Indonesia

Jalan Bundo Kandung No. 14-16 Padang

 

TANGGAL PENTING:

Pendaftaran                                          : 1 April 2017 - 15 Agustus 2017

Batas Penerimaan Abstrak                    : 15 Agustus 2017

Pengumuman Abstrak Diterima              : 17 Agustus 2017

Batas Penerimaan Bukti Pembayaran     : 20 Agustus 2017

 

PEMBICARA SEMINAR:

Pemakalah dalam seminar ini terdiri dari:

Plenary Speaker

 Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D (Wakil Menteri ESDM Indonesia)

 Prof. Dr. John Hendry (Sekretaris Ditjen DIKTI)

Keynote Speaker

 Akhmad Sabarudin, M.Sc (Dosen Jurusan Kimia Universitas Brawijaya)

 Dr. Syukri Arief (Guru Besar Jurusan Kimia Universitas Andalas)

 

RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup dari seminar ini meliputi Kimia Fisika, Kimia Anorganik, Kimia Organik Bahan Alam, Kimia Organik Sintesis, Kimia Analitik, Kimia Terapan, Biokimia, Lingkungan dan Material.

 

REKENING PEMBAYARAN:

Atas nama       : Imelda

Bank               : Bank Nagari 

No Rek            : 2102.0210.26547-3

  

BIAYA PENDAFTARAN PESERTA:

Sebelum Tanggal 16 Agustus 2017

Peserta

Pemakalah

Non-Pemakalah

Umum/Dosen/Peneliti/Alumni

Rp 500.000,-

Rp 250.000,-

Mahasiswa S2/S3

Rp 400.000,-

Rp 250.000,-

Mahasiswa S1

Rp 250.000,-

Rp 150.000,-

 

Setelah Tanggal 15 Agustus 2017

Peserta

Pemakalah

Non-Pemakalah

Umum/Dosen/Peneliti/Alumni

Rp 600.000,-

Rp 350.000,-

Mahasiswa S2/S3

Rp 500.000,-

Rp 350.000,-

Mahasiswa S1

Rp 250.000,-

Rp 150.000,-

 

SEKRETARIAT:

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas

Padang 25163

Telp/Fax: (0751) 71681

E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

KONTAK PERSON:

081266622828 (Upita)

085322856729 (Emil)

08197591119   (Jeri)